பாத சுகாதாரம், 3 வாரங்களுக்குப் பிறகான பயனர் அறிக்கை | மதிப்பீடு + உதவிக்குறிப்புகள்

அழகான கால்களுக்காக குறிப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் உள்ளன. அவை அனைத்தும் வேறுபட்டவை மற்றும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வித்தியாசமாக வேலை செய்யலாம். உங்கள் உண்மையான கால்களுக்கு ஒரு பொருளைப் பெற முடியாவிட்டால், உங்களுக்காக வேலை செய்யும் ஒரு பொருளைப் பெறுவது நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் காலில் உள்ள தயாரிப்புகளை முதலில் சோதிக்க உங்களுக்கு சிறிது நேரம் என்னவென்று தெரியாவிட்டால். நான் முதலில் என் சொந்த காலில் தயாரிப்புகளை சோதிக்க அனைவருக்கும் பரிந்துரைக்கிறேன்.

நான் விரிவாகச் செல்வதற்கு முன் சில குறிப்புகள்:

தாமரை, மல்லிகை அல்லது லாவெண்டர் பாட்டில் வரும் தயாரிப்புகளை நான் சோதிக்கவில்லை. நான் தாமரை பாட்டில் சோதனைகள் செய்கிறேன், ஏனெனில் அதன் விளைவைக் காண முடியும். இவை உண்மையில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் அவற்றில் ஏராளமான எண்ணெய்கள் உள்ளன. ஆகவே, நீங்கள் மொத்தமாக வாங்க விரும்பினால், நிறைய சிறிய பாட்டில்களில் வாங்குவதற்கு முன் தயாரிப்புகளை சோதிக்க விரும்பினால், அது நல்ல யோசனையாக இருக்கும். எனது தயாரிப்புகள் அனைத்தையும் எனது காலில் சோதிக்கிறேன். லோஷன் மட்டுமல்ல. நான் தோல் மற்றும் லோஷன்களைச் செய்யும் ஒரு தோல் மருத்துவரைக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் என் கன்றுகள் மற்றும் கால்கள் மற்றும் பிற நேரங்களிலும் நிறைய லோஷன்களை செய்கிறேன். நான் என் மருத்துவரிடம் இருக்கும்போது எனது சொந்த சோதனைகளைப் பயன்படுத்துகிறேன். நான் அதை என் சொந்த கால்களால் செய்கிறேன், ஏனென்றால் இது வேறு வகையான சோதனை.

கடைசி மதிப்புரைகள்

Kyoko

Maia Frost

மேலும் அழகியல் மற்றும் ஆரோக்கியமான கால்களுக்கு, Kyoko அநேகமாக சிறந்த வழியாகும். பல மகிழ்ச்சியான நுக...